Apliko për aktivitet  Titulli i aktivetit:
  Organizon:
  Data e zhvillimit të aktivitetit:
  Orari i fillimit të aktivitetit:
  Orari i mbarimit të aktivitetit:


  Zgjidh Biblioteken:


  Përshkrimi i aktivitetit ( jo më shume se 10 fjali):


  Posteri i aktivitetit (Nëse ka)


  Target grupi:
  Nr. i pjesmarrësve: