Apliko për aktivitet
  Titulli i aktivetit:


  Organizon:


  Data e zhvillimit të aktivitetit:


  Orari i fillimit të aktivitetit:


  Orari i mbarimit të aktivitetit:


  Zgjidh Biblioteken:


  Përshkrimi i aktivitetit ( jo më shume se 10 fjali):


  Posteri i aktivitetit (Nëse ka)


  Target grupi:


  Nr. i pjesmarrësve: