Apliko për aktivitet  Titulli i aktivetit:

  Organizon:

  Data e zhvillimit të aktivitetit:

  Orari i fillimit të aktivitetit:

  Orari i mbarimit të aktivitetit:

  Zgjidh Biblioteken:

  Përshkrimi i aktivitetit ( jo më shume se 10 fjali):

  Posteri i aktivitetit (Nëse ka)

  Target grupi:

  Nr. i pjesmarrësve: